Lutowanie układów elektronicznych

Autor: Janosik , data publikacji: 17,01,2015

Celem lutowania przy montażu układów elektronicznych jest złączenie elektryczne dwu przewodników (zazwyczaj miedzianych) za pomocą lutu. Lutem nazywamy metal łączący elementy lutowane. Lut jest stopem cyny z ołowiem. Lutowanie polega na rozgrzaniu elementów lutowanych do temperatury ok. 200 °C i utrzymaniu ich w tej temperaturze przez kilka sekund. Czas ten jest potrzebny do doprowadzenia do […]

Jak zainwestować oszczędności z głową?

Autor: abtarasew , data publikacji: 03,01,2015

Oszczędności teraz to zapewne nie pieniądze ukryte w szufladzie na kryzysową sytuację. Dzisiaj muszą one generować dla nas dodatkowe profity, a sposobów na to mamy do wyboru niezwykle wiele. Odpowiednie ulokowanie posiadanych przez nas oszczędności jest ogromnie istotne i musimy dokładnie przeanalizować która forma będzie dla nas najbardziej dochodowa. Od wielu lat stale ogromną popularnością […]

Wprowadzanie obrabiarek SN do produkcji

Autor: Janosik , data publikacji: 12,12,2014

Wprowadzanie pierwszych w danym zakładzie obrabiarek SN musi być bardzo starannie przygotowane. Wprowadzenie sterowania numerycznego polega nie tylko na zainstalowaniu nowej obrabiarki, lecz również na gruntowanej zmianie systemu zasadniczo różnego od dotychczasowego. Obrabiarki SN mogą być dla zakładu symbolem wprowadzenia nowej techniki, a przyczyniając się do zwiększenia produkcji mogą obniżyć koszty, ale przy złym przygotowaniu […]

Gdzie umieścić oszczędności i na nich zarabiać?

Autor: abtarasew , data publikacji: 12,12,2014

Dla wielu osób lokaty to znakomita metoda na zainwestowanie wolnej gotówki. Jako najpowszechniejszy gatunek depozytu bankowego posiadają mnóstwo wariantów obrotu gotówką, co przekłada się na wysokość zysków.

Sterowanie numeryczne może być punktowe, odcinkowe lub ciągłe

Autor: Janosik , data publikacji: 12,12,2014

Przy sterowaniu numerycznym punktowym układ sterujący przesuwa oś narzędzia z jednego określonego punktu do drugiego. Podczas przechodzenia z jednej pozycji do drugiej narzędzie nie pracuje, obojętne jest zatem po jakiej trasie i z jaką szybkością odbywało się przejście. W obu przypadkach jest ważne tylko to, aby narzędzie zajęło właściwe położenie przed wykonaniem ruchu roboczego. W […]

Programowanie ręczne obrabiarek SN

Autor: Janosik , data publikacji: 12,12,2014

Programowanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie polega na ustaleniu wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia obróbki, odpowiednim ich przepracowaniu i przekazaniu do układu sterowania maszyny. Informacje muszą być odpowiednio zakodowane, tj. przekazane w języku zrozumiałym dla maszyny. Należy przy tym rozróżnić dwie grupy informacji: drogowe (geometryczne), dotyczące wymiarów i podawane na ogół w postaci wartości współrzędnych, […]

Rodzaje prądnic prądu stałego

Autor: Janosik , data publikacji: 05,11,2014

Zależnie od sposobu wzbudzenia (wytworzenia pola magnetycznego) prądnice prądu stałego można podzielić na: a) prądnice magnetoelektryczne (z magnesami trwałymi), b) prądnice obco-wzbudne, c) prądnice samowzbudne. W prądnicach magnetoelektrycznych pole magnetyczne wytwarzają magnesy trwałe w kształcie podkowy. Wirnik obraca się między nabiegunnikami magnesu trwałego. Moc takich prądnic jest mała i stosowane są jako źródła prądu w […]